Sözleşmeli Bakım Hizmetleri

Firmamız uygulamakta olduğu sözleşmeli bakım hizmetleri ile firmaların bilgi işlem problemlerine hızlı çözümler üreterek iş kesintisinden kaynaklanan kayıpları önleyici servisler sunmaktadır.

Sözleşmeli Bakım Hizmetlerimiz yıllık veya 6 Aylık dönemleri kapsayabilmektedir. Danışmanlık hizmetlerini de kapsayan bakım hizmetlerimiz ile firmalara teknolojik ürün seçimi ve personel eğitimi hizmetleri sunulmakta ayrıca sistemin uzaktan kontrol, izleme ve güvenlik hizmetleri de verilmektedir.

Sözleşmeli Bakım hizmetlerimiz sözleşme dönemi başında aylık olarak fiyatlandırılır ve tüm servislerde problemlerde hızlı hizmet sunulur.

Konusunda uzman ve teknik ekibimiz tarafından gerçekleştirilen teknik hizmetler müşteri işyerinde gerçekleştirilmektedir. Cihaz arızaları eğer müşteri iş yerinde çözülemeyecek durumda ise üniteler teknik servisimize getirilmekte ve en kısa süre içerisinde arızaları giderilmektedir.
Sözleşmeli Bakım hizmetleri çerçevesinde cihaz arızalarında işcilik giderleri alınmamakta sadece değişecek parça bedelleri fatura edilirken değişen arızalı parçalar müşteriye iade edilmektedir.
Periyodik Bakım Hizmeti olan müşterilerde sözleşme kapsamındaki ürünlere, sözleşmede belirten aralıklarda (genellikle üç ayda bir) genel bakım yapılır.
Periyodik bakım sırasında cihazların iç ve dış temizliği yapılır. Kontroller yapılır, varsa arızalar tespit edilerek giderilir. Cihazların fiziksel bağlantıları da yine kontrol edilir.

Bu sayede arızaya sebep verebilecek kirlenmelerin önüne geçileceği gibi, performans korunması da sağlanmış olur. Ayrıca arıza oluşmadan önce, arızaya sebep olabilecek unsurlar ortadan kaldırılarak sorun ortaya çıkmadan önlenmiş ve iş devamlılığı sağlanmış olur.

Sunucu Sistemler, Internet / Intranet Sunucuları, WAN, LAN benzeri altyapıda oluıabilecek problemler isteğe bağlı olarak Firmamız ile Müşteri arasında tesis edilecek VPN üzerinden uzaktan izlenmekte problemler tespit edilir edilmez uzaktan erişim yolu ile giderilebilmektedir. Bu şekilde problemler çoğu zaman müşteri tarafından bir talebe gerek kalmaksıın giderilmekte ve iş akışının kesintisiz sürmesi sağlanmaktadır.